Dit schooljaar zijn we overgestapt naar Ouderportaal om u, ouders, nóg beter en vlugger te kunnen informeren. Door Ouderportaal maken wij geen gebruik van nieuwsbrieven.

Klik op de link voor eerste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018:Nieuwsbrief 1