Welkom bij Openbare Basisschool Liduina!
Zoeken

Inbreng, mee praten en een actieve deelname vinden we op school heel belangrijk. Dat kan door te helpen bij ondersteunende activiteiten maar ook door daadwerkelijk over beleidsmatige zaken mee te praten. Klik voor meer informatie op onderstaande mogelijkheden:
  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
  • Leerlingenraad