Welkom bij Openbare Basisschool Liduina!
Zoeken

Schoolgids

Waar staan we voor als basisschool? Wat kunt u van ons verwachten? Hoe zit het met de ouderbijdrage? Wanneer heeft mijn kind bewegingsonderwijs? Het antwoord op dergelijke vragen als ook vele praktische zaken hebben we beschreven in onze schoolgids, welke jaarlijks wordt besproken binnen, en goedgekeurd door onze medezeggenschapsraad.

Schoolgids 2022-2023