Gedurende het schooljaar 2014-2015 is door het voltallig team hard gewerkt aan het nieuwe Schoolplan voor de periode 2015-2019. In dit Schoolplan hebben we tal van zaken tegen het licht gehouden en beschreven. In dit document treft u ook de visie en missie van onze stichting aan als ook het strategisch beleid voor de komende jaren. Dit Schoolplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en men heeft ingestemd met dit plan. 

Klik hier om dit schoolplan te downloaden.