Samenwerken met ouders vinden we binnen St. Liduina heel belangrijk!  Ouders en leraren als ook ouders en medewerkers van Hoera kindercentrum werken ­voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. We zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind.
Dit kan op een aantal niveaus:

Incidenteel ondersteunend, door deel te nemen aan activiteiten;
Structureel door lid te worden van de Ouderraad;
Structureel door lid te worden van de Medezeggenschapsraad;

Op dit moment werken we op school aan het vormgeven en inrichten van het zogenaamd 'Ouderportaal'. Dit is een veilig digitaal platform waar het kind centraal staat en waar ouders en school elkaar eenvoudig op de hoogte kunnen houden. In een afgeschermde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot informatie. Binnenkort zullen we u hierover meer informeren.