Medezeggenschapsraad

Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor het schooljaar 2017-2018 uit de volgende ouders en leerkrachten:

Oudergeleding:
Mw. Ineke van Kollenburg
Mw. Hellen ten Haaf

Teamgeleding:
Mw. Jinny Geurts
Dhr. Laurens Houtakkers

Adviserend lid:
Dhr. Ron Aspers, directeur

Jaarverslag 2016-2017
MR jaarplan 2017-2018


 
MR bijeenkomsten   Agenda Notulen             
 24 oktober 2017 BS Harlekijn Baexem MR agenda 20171024   
 11 december 2017 BS De Verrekijker Ell  MR agenda 20171211  
 20 februari 2018 BS St. Liduina Kelpen-Oler      
 9 april 2018 BS De Klink Grathem    
 12 juni 2018 BS Harlekijn Baexem