Onze basisschool

Basisschool St. Liduina, gelegen in het kerkdorp Kelpen-Oler, is een van de 15 scholen van de Stichting SPOLT, en telt op dit moment zo'n 43 leerlingen. Onze basisschool telt 3 basisgroepen en wordt voor- én naschoolse opvang aangeboden. We prijzen ons gelukkig met extra handen in de klas in de persoon van een onderwijsassistent.

Zeer tevreden zijn we ook met ons continurooster. De lessen beginnen om 08:30 uur en duren tot 12:00 uur. Na een korte pauze hervatten we de lessen om 12:45 uur weer en is school voor de kinderen om 14:30 uur uit. Tussen de pauze eten de leerkrachten met de kinderen samen waarna buiten wordt gespeeld.

Op onze basisschool werken we met thematisch onderwijs, en leren we onze kinderen, naast de vakgebieden rekenen, taal, spelling en lezen, om binnen een thema op zoek te gaan naar antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Dit thema is door de gehele school (van groep 1 t/m 8) zichtbaar. Samen leren van en met elkaar. Nadrukkelijk is er binnen de thema's op onze basisschool óók oog voor kunst en cultuur en wetenschap en techniek.  

De kinderen werken met digitale leermiddelen. Zo willen we onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Naast deze ICT-basisvaardigheden leren we onze kinderen, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, gedurende de 8 jaren samenwerken, communiceren en voor zichzelf opkomen, presenteren, probleem-oplossend en kritisch denken.

Op onze school is, omdat we niet groot zijn, juist veel aandacht voor het individuele kind. Ook het kind met wat extra begeleiding voelt zich gauw thuis op St. Liduina. Dat gaf ons ook de inspectie van het basisonderwijs terug na het laatste schoolbezoek (juni 2015).

De kleinschaligheid maakt ook dat we op school samen vieren als totale school. De leerkrachten kennen alle kinderen en voelen zich samen verantwoordelijk. Onze school is dan ook één (h)echte gemeenschap, jong en oud door elkaar. Dit maakt onze vieringen heel bijzonder.